پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علم و فرهنگ

دانشكده علوم انساني

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصي

عنوان:

فرآيند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاكم بر آن

استاد راهنما:

دكتر جواد حسين زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه   1
بخش اول: مفاهيم و كليات بورس و فرآيند معاملات بورس اوراق بهادار   6
فصل اول: مفاهيم بورس و تاريخچه آن   7
مبحث اول: تعريف بورس   7
مبحث دوم: تاريخچه بورس در دنيا   10
گفتار اول: بورس آمستردام   10
گفتار دوم: بورس لندن   10
گفتار سوم: بورس آمريكا   12
گفتار چهارم: بورس اسپانيا   14
گفتار پنجم: بورس مالزي   14
مبحث سوم: تاريخچه بورس ايران   16
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
فصل دوم: بورس اوراق بهادار و بازارهاي آن و فرآيند معاملات بورس اوراق بهادار

 

22 مبحث اول: مفهوم بورس اوراق بهادار و بازارهاي آن

 

23
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
گفتار اول: تعريف بورس اوراق بهادار

 

23 گفتار دوم: اركان بورس اوراق بهادار

 

26 گفتار سوم: بازارهاي بورس اوراق بهادار

 

33 مبحث دوم: فرآيند معاملات بورس اوراق بهادار

 

47 گفتار اول: معاملات بورسي اوراق بهادار

 

47 گفتار دوم: مكانيزم معاملات بورس اوراق بهادار

 

48 بخش دوم: اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار

 

56
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
فصل اول: اصول حاكم بر طرفين معاملات بورس اوراق بهادر

 

57 مبحث اول:اصل نمايندگي و اماني بودن يد كارگزاران بورس اوراق بهادار

 

57 گفتار اول: مفهوم و ماهيت نمايندگي

 

58 گفتار دوم: ويژگي و اوصاف نمايندگي

 

59 گفتار سوم: قصد نمايندگان طرفين معاملات بورسي و رضاي آن

 

65 گفتارچهارم: اهليت كارگزاران بورس اوراق بهادار

 

68 مبحث دوم: اصل حسن نيت كارگزاران بورس اوراق بهادار

 

71 گفتار اول: مفهوم وتعريف حسن نيت

 

71 گفتار دوم: تأثیر حسن نيت در انعقاد قرارداد در حقوق ايران

 

72 گفتار سوم:اصل حسن نيت اعضاي بورس اوراق بهادار

 

75 فصل دوم: اصول حاكم بر موضوع و فرآيند معاملات بورس اوراق بهادار

 

80 مبحث اول:اصول حاكم بر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار

 

81 گفتار اول: اصل استاندارد بودن موضوع معاملات بورس اوراق بهادار

 

81 گفتار دوم: اصل نقدشوندگي موضوع معاملات بورس اوراق

 

84 گفتار سوم:اصل افشاي اطلاعات موضوع معاملات بورس اوراق

 

87 مبحث دوم: اصول حاكم برفرآيند معاملات بورس اوراق بهادار

الف

 

95  

 

 

عنوان

 

 

 

 

 

صفحه گفتار اول: اصل تشريفاتي بودن معاملات بورس اوراق بهادار

 

95 گفتار دوم: اصل رقابت در معاملات بورس اوراق بهادار

 

97 گفتار سوم: اصل نظارت بر معاملات بورس اوراق بهادار

 

99 گفتارچهارم: اصل نقدي بودن و تضمين معاملات بورس اوراق بهادار

 

104 گفتار پنجم: اصل بورس بازي در معاملات بورس اوراق بهادار

 

109 نتيجه

 

119 منابع و مآخذ

 

122

 

چكيده

بورس اوراق بهادار در بازار سرمايه ايران، بازار اختصاصي و نسبتا پيشرفته اي می باشد كه در آن انواع اوراق بهادار بوسيله قراردادهاي خاص با دخالت كارگزاران بورسي و از طريق سامانه الكترونيكي معاملات بورس و با رعايت تشريفات و شرايط اختصاصي خريد و فروش مي گردد تا اهداف اين بازار نوين مانند مديريت ريسك، تامين منابع مالي شركت ها و ناشران بورسي و تخصيص بهينه منابع و بازدهي مناسب و بهتر سرمايه گذاري هاي بورسي محقق گردد با مطالعه و بررسي مقررات حاكم بر بورس اوراق بهادار علاوه بر قواعد عمومي قراردادها به قواعد و اصولي دست مي يابيم كه به نظر اختصاص به معلامات بورس اوراق بهادار دارد. اصول نمايندگي كارگزاران بورس اوراق بهادار و اماني بودن يد كارگزاران و حسن نيت در مبحث اصول حاكم بر طرفين معاملات و اصول استاندارد بودن، نقد شوندگي ، افشاي اطلاعات در مبحث اصول حاكم بر موضوع معاملات و اصول تشريفاتي بودن، رقابت ، نظارت، نقدي بودن و تضمين معاملات و بورس بازي در فرآيند معاملات بورس اوراق بهادار مانند اصولي هستند كه در اين تحقيق شناسايي و مورد تحليل قرار خواهند گرفت.

مقدمه

بازار سرمايه ايران از سال 1345 باتاسيس بورس اوراق بهادار، تحولات قابل توجهي را تجربه نموده كه از مهم ترين آنها ميتوان از حذف اوراق قرضه و اسناد خزانه بدليل ربوي بودن آنها از اوراق بهادار پس از پيروزي انقلاب اسلامي و جايگزين اوراق مشاركت، تشكيل بورس فلزات و كشاورزي و بكارگيري ابزارهاي نوين مالي مانند قراردادهاي آتي و اختيار معامله و استخدام سامانه الكترونيك معاملات و تصويب قانون بازار بورس اوراق بهادار و تاسيس سازمان بورس و شركت بورس اوراق بهادار (سهامي عام) و اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري سهام شركتهاي دولتي به ساير بخش هاي اقتصادي و ادغام بورس فلزات وكشاورزي، تشكيل بورس كالا و فرابورس و بورس انرژي نام برد. بورس هاي ايران عليرغم توسعه و پيشرفتهاي كيفي و كمي در دهه اخير به نظر هنوز در ا بتداي راه توسعه فراگير در اقتصاد ايران هستند بديهي می باشد كه يكي از نيازهاي ضروري توسعه بازار سرمايه ايران فرهنگ سازي بورس در جامعه اقتصادي و اجتماع ايران می باشد و يكي از بسترهاي فرهنگ سازي آموزش افراد اجتماع توسعه وتدوين و تصويب قوانين و مقررات پيشرفته منطبق با نيازهاي روز جامعه اقتصادي كشور خواهد بود. در اين راستا بررسي و تحليل فرآيند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاكم بر آن مي تواند به شناسايي دقيق مقررات بورسي و رفع اجمال و ابهام از مقررات مربوطه و تدوين قوانين مناسب و رفع اختلاف اعضاء و آموزش سريع و آسان مقررات پيچيده بورسي نسبت به كارگزاران، بازارسازان، سرمايه گذاران، مديران و كاركنان شركتهاي بورسي، دانشجويان رشته هاي اقتصادي و مالي و حسابداري و حقوقي موثر واقع گردد. در اين پايان نامه سعي شده با بررسي كليات بورس مبني بر تعريف و تاريخچه تشكيل بورس درجهان و ايران وانواع بورسها و فرآيند معاملات در بخش اول و اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار در بخش دوم دريچه اي به اين مهم گشوده گردد كه اميدوارم قبول اهل نظر باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 140

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان