پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

     دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

گروه حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

مطالعه شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393

استاد راهنما:

دکتر اکبر وروایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………2

فصل اول: کلیات پژوهش………………………………………………………………………………………………….5

مبحث اول: روش پژوهش………………………………………………………………………………………….6

1)اظهار موضوع………………………………………………………………………………………………………………..6

2)اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………….7

3) ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………….7

4) پرسشها ی پژوهش………………………………………………………………………………………………..8

5)فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………….9

6)روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..9

7) پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………..9

مبحث دوم: مفاهیم و مبانی پژوهش………………………………………………………………………………………………10

گفتار اول: مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………..10

بند اول: اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………10

الف) تعریف اعتیاد………………………………………………………………………………………………………….10

ب) انواع اعتیاد………………………………………………………………………………………………………….10

ج) نشانه های اعتیاد……………………………………………………………………………………………12

د) مراحل اعتیاد…………………………………………………………………………………………………………………13

بند دوم: مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………………13

الف) تعریف مواد مخدر……………………………………………………………………………………………….13

ب) انواع موادمخدر………………………………………………………………………………..15

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

ج) پیامدهای مصرف…………………………………………………………………………………………..17

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بند سوم: درمان………………………………………………………………………………………………………26

الف)تاریخچه درمان…………………………………………………………………………………26

ب) تعریف درمان………………………………………………………………………………………..30

ج) مراحل درمان…………………………………………………………………………………………………………….31

گفتار دوم: مبانی پژوهش………………………………………………………………………………………………33

بند اول: راههای درمان…………………………………………………………………………………………………….33

بند دوم: شیوه های کاربردی درمان………………………………………………………………………………………..39

 

فصل دوم: مطالعه کمپ ماده 16قانون مبارزه با موادمخدر………………………………………………………………………..41

مبحث اول:ضوابط قانونی در خصوص کمپ های موضوع ماده 16…………………………………….42

مبحث دوم:برنامه های درمانی در کمپ های موضوع ماده16(راه سعادت) کرمانشاه………………………63

گفتار اول: ساختار فیریکی………………………………………………………………………………63

گفتار دوم: نحوه پذیرش و اقدامات قضایی در خصوص مددجویان………………………………………………..64

گفتار سوم: تمهیدات و اقدامات درمانی نگهداری………………………………………………………..65

گفتار چهارم:نحوه ترخیص و اقدامات مراقبتی پس از خروج………………………………………………68

نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………..70

منابع……………………………………………………………………………………………………..73

پیوست ها و ضمایم……………………………………………………………………………………………..75

چکیده

وابستگی به موادمخدر در اکثر جوامع یک مشکل سلامت عمومی به شمار می رود. این مشکل یک اختلال چند عاملی سلامت می باشد که اغلب سیری عود کننده و فروکش کننده دارد. کوشش برای درمان و پیشگیری سوء مصرف مواد از طریق اعمال مجازاتهای سخت گیرانه موفق نخواهد بود زیرا این رویکردها تغییرات عصب شناختی را که سوء مصرف مواد روی مسیرهای عصبی انگیزش مغز ایجاد می کنند در نظر نمی گیرند. برنامه های موثر در درمان اعتیاد نوعاً از اجزای مختلفی تشکیل یافته که هر کدام به یکی از جنبه های بیماری اعتیاد و عوارض آن می پردازد. بهترین نتایج درمانی زمانی به دست می آید که رویکردی چندرشته ای و جامع شامل مداخلات متنوع دارویی و روانشناختی برای پاسخ به نیازهای گوناگون به کار رود. هدف اصلی این پژوهش تبیین نحوه فعالیت کمپ های ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین بوده و سوال اصلی اینست که برنامه ها و اقدامات کمپ های موضوع ماده 16 ق مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین تا چه حد موثر می باشد و فرضیه اصلی پژوهش به این شکل می باشد که برنامه های درمانی کمپ های موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان مددجویان کافی نمی باشد. در روش پژوهش شیوه جمع آوری داده ها از طریق نظاره ای و کتابخانه ای بوده می باشد. نتیجه ای که در اداره کمپ ماده 16 شهرستان کرمانشاه حاصل گردیده بدین توضیح می باشد که از ابتدای کار خوشبختانه دو روش درمانی یعنی درمان با متادون همراه با روش درمان پرهیزمدار دوشادوش هم بوده اند لیکن مشکل اصلی مجتمع مشکل سخت افزاری می باشد مشکلاتی از قبیل عدم ظرفیت کافی جهت پذیرش بیماران، فقدان اتاق های انفرادی قرنطینه برای افرادی که سم زدایی می شوند و نیز آب و گاز لوله کشی، موتورخانه جهت استحمام، عدم تامین نیروی انسانی تخصیص داده شده مطابق قوانین و پروتکلهای مربوط به مجتمع های ماده 16، بطور کلی مراقبت های پس از خروج و ادامه طریقه درمان در خارج از مجتمع، که جایگاه بسیار مهمی دارد و به آن بی توجهی شده و تا این مشکل حل نشود، چنین مجتمع هایی در سراسر کشور بازدهی مطلوب را نخواهند داشت.

 

مقدمه

از گذشته های دور و نزدیک مردم همواره به عنوان سرمایه ی اصلی جوامع بشری مورد توجه دولت مردان و کارگزاران نظام های حکومتی قرار می گرفتند. دولت ها و حکومت ها برای دستیابی به توسعه ی پایدار، ایجاد و برقراری نظم و امنیت و تأمین امنیت اجتماعی به این امر مهم واقف بوده و هستند که بایستی جامعه ی اسلامی به دور از هر گونه زشتی و پلیدی باشد، عاری از هرگونه کژی و کاستی باشد و در یک کلام مردم از نظر روحی و جسمی در سلامت کامل باشند.

اعتیاد به موادمخدر و پیامدهای ناگوار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و … به گونه ای می باشد که هرگونه قصور و کوتاهی در مقابله و مبارزه با این پدیده ی ضداخلاقی و اجتماعی، صدمات و لطمات غیرقابل جبرانی را متوجه همه ی اقشار جامعه می نماید. علاوه بر آثار و تبعات شوم آن، به عنوان مانع جدی برای رشد و توسعه ی جامعه به شمار می آید.

امروزه افزایش سرسام آور مصرف موادمخدر در جهان و قاچاق روز افزون این مواد پیامدهای وحشتناکی را به دنبال دارد. که به گونه مستقیم بشریت و به خصوص نسل جوان را تهدید می کند. مطالعه ها نشان می دهد که گسترش شبکه ی قاچاق بین المللی و دام اعتیاد، همه ساله میلیون ها نفر به ویژه نوجوانان و جوانان را به فساد آلوده ساخته و به کام مرگ می کشاند، اما پیش روی سوداگران مرگ را به ثروت هنگفت و قدرت بسیار زیاد می رساند. از این رو آگاهی رسانی و اطلاع رسانی به خانواده ها درمورد سرانجام نکبت بار معتادان می تواند در پیشگیری و مهار این معضل کمکی مؤثر به شمار آید.

سازمان بهداشت جهانی مسائل مرتبط با موادمخدر اعم از «تولید»، «انتقال»، «توزیع» و «مصرف» را در کنار سه مساله ی جهانی دیگر یعنی «تولید و انباشت سلاح های کشتار جمعی»، «آلودگی محیط زیست» و نیز «فقر و شکاف طبقاتی» مانند معضلات اساسی جهان برشمرده می باشد که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد تهدید و چالش جدی قرار می دهد.

به گفته ی کارشناسان مانند تأثیرهای زیان بار و مهلک اعتیاد، انتقال و اشاعه ی بیماری های گوناگون و خطرناک مانند ایدز و هپاتیت می باشد. بر اساس برآوردها، حدود 64 درصد علل ابتلای افراد آلوده به ایدز، تزریق موادمخدر و بهره گیری از سرنگ های آلوده و مشترک بوده می باشد.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با کشور افغانستان که بزرگترین تولیدکننده ی موادمخدر دنیا به شمار می آید، شرایط حساسی داشته و دارد. به همین سبب در زمینه کشف مواد افیونی نیز رتبه ی اول را در جهان به خود اختصاص داده، به طوری که در سال 1380 بیش از 54 درصد از کشفیات موادمخدر جهان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته می باشد.

بر اساس برآورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با موادمخدر، تعداد معتادان کشور اکنون 2 میلیون نفر می باشد که شامل 1 میلیون و 200 هزار نفر معتاد همیشگی و 800 هزار نفر معتاد تفننی می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از این رو برای برون رفت از آسیب های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی، حقوقی و … ناشی از اعتیاد، سوء مصرف موادمخدر، بایستی علاوه بر دستگاه های دولتی (مسئول و مجری در این امر مهم) از همه استعدادها و توانمندی های سایر سازمان های غیردولتی و خصوصی فعال در امر مبارزه با موادمخدر به جد استمداد طلبید و با فراهم سازی زمینه های همکاری و همیاری مشترک، تا محو کامل این پدیده ی شوم و ضد اخلاقی – اجتماعی و خانمان سوز گام برداریم.

در حقیقت مشکل موادمخدر را بایستی یکی از بحران های جهانی دانست وکشوری را در جهان سراغ نداریم که از ابتلای به آن، در امان مانده باشد. اما مهم این می باشد که بعضی از کشورها، بر اثر اجرای برنامه های ارزیابی شده ی مبارزه با موادمخدر، در کاهش عرضه، مصرف و آسیب های ناشی از آن موفقیت هایی داشته اند.

اگر بخواهیم برای راهبرد مبارزه با مواد مخدر و آسیب های ناشی از آن، یک شکل هندسی ترسیم کنیم. این شکل هندسی در یک قالب کلی به صورت مثلثی متساوی الاضلاع خواهد بود که اضلاع آن را «کاهش عرضه»، «کاهش تقاضا» و «کاهش آسیب» تشکیل خواهد داد.

آن چیز که امنیت اجتماعی را در معرض خطر جدی قرار می دهد زیرپا نهادن ارزش های پذیرفته شده اجتماع می باشد که چنانچه بر اثر رفتارهای ناپسندیده ی افراد شکسته گردد، نظم اجتماع متزلزل می گردد. مصرف کنندگان مواد مخدر به خاطر این رفتار نابهنجار خود، خواه و ناخواه مرتکب جرائمی می شوند که ارزش ها و امنیت اجتماعی را تهدید می کند و این ارتباط ی معنادار بین مصرف موادمخدر و ارتکاب جرائم در تحقیقات متعددی تأئید شده می باشد.

از طرفی دیگر معتادان به موادمخدر از نظر اقتصادی لطمات سنگینی به اقتصاد خانواده و کشور بر اثر ناکارآمدی خود و هزینه مصرف مواد وارد می کنند. آمارهای چاپ گردیده سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان بهداشت جهانی و سازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سطح جهان می باشد. تنها تفاوت موجود بین کشورها در الگوی مصرف آنهاست. عواقب و خسارتهای اقتصادی بهداشتی روانی و اجتماعی اعتیاد بر کسی پوشیده نیست. پژوهش در دو دهه گذشته در زمینه سوء مصرف مواد نشان داده می باشد که اعتیاد درمان پذیر می باشد. درمان اعتیاد در کاهش مصرف مواد و کاهش ابتلا به عفونت ناشی از HIV ، کاهش هزینه های بهداشتی و اجتماعی ناشی از اعتیاد و کاهش رفتارهای مجرمانه بسیار موثر بوده می باشد. موسسه ملی مطالعه در زمینه سوء مصرف مواد NIDA که بیش از 80 درصد از پژوهشهای انجام گرفته در زمینه سوء مصرف مواد و اعتیاد تحت طرفداری آن انجام می شود به این نتیجه رسیده می باشد که درمانهای موثر سوء مصرف مواد آن دسته از رویکردهایی هستند که در آنها از هر دو مؤلفه زیست شناختی و رفتاری بهره گیری می گردد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 107

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان