پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه برای در پیدا نمود در جه کار شناسی ارشد حقوق “MA

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

مطالعه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و تأثیر سازمان قضایی در این زمینه

استاد راهنما:

دکتر جاوید صلاحی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات
2
1-1مقدمه
3
1-2 اظهار مساله
4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
6
1-4 اهداف پژوهش
7
1-5 سئوالات پژوهش
7
1-6 فرضیات پژوهش
8
1-7 روش پژوهش
8
1-8 روش گردآوری مطالب
8
1-9 تعاریف متغیر ها
8
بخش اول : مفهوم جرم  و ارکان وقوع جرم
10
مقدمه
11
مفهوم جرم
11
تعریف جرم در فقه اسلامی
12
تعریف علمای حقوق از جرم
13
سیر تحولی جرم در قانون
13
عناصر و ارکان جرم
15
عناصر متشکله جرم
16
دیدگاه جامعه شناختی از جرم
28
مفهوم جرایم نظامی
34
تقسیم بندی عوامل جرایم نظامی
36
ضابطه تشخیص جرایم نظامی
37
جرایم  نیروهای مسلح
38
انواع جرایم درنیروهای مسلح
39
حدود صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح
46
بخش دوم : پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
49
مقدمه
50
مفهوم  پیشگیری
50
اسلام و پیشگیری از وقوع جرم
52
اقسام پيشگيري
53
انواع پيشگيري ازجرم
54
پیشگیری وضعی
55
پیشگیری وضعی و انتظامی
62
تاریخچه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح
64
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
66
پيشگيري از جرم و جايگاه دستگاه قضايي در آن
70

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

راههای پیشگیری از جرایم نظامی و انتظامی در نیروهای مسلح
71
راهکارهای پیشگیرانه ، جرایم نظامی ، سربازان وظیفه ، کارکنان پایور
73
پيشگيري از وقوع جرم سربازی در نيروهاي مسلح
82
ارائه پیشنهادهای سازمان قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم در نیروها مسلح
83
کارکرد های پلیس اجتماع محور در پیشگیری از جرم
85
جرائم رایانه ای و راهکارهای پیشگیرانه آن در نیروهای مسلح

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

92
بخش سوم : نتیجه گیری ها و پیشنهادات
100
نتیجه گیری
101
پیشنهادات
106

چکیده

سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان تنها مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی قضایی به جرایم نیروهای مسلح اعم از وسیله و پایور، ضمن برقراری تعامل متقابل با فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی سراسر کشور ، کوشش در کاهش نرخ جرائم ارتکابی توسط نظامیان و به تبع آن کاهش حجم پرونده های ارجاعی به دادسرای نظامی دارد. «بی تردید مهم ترین ابزار و لازمه نیل به چنین هدف والایی ، اتخاذ و اجرای برنامه های پیشگیرانه می باشد که در  این راه تأثیر ارکان نظامی کشور غیر قابل انکار می باشد . اینجاست که می توان با مطالعه و تحلیل سیر مراحل وقوع انواع جرایمی که در اماکن نظامی  یا مرتبط با وظایف خاص نظامیگری رخ دهد را مطالعه نمود و سازمان قضایی نیروهای مسلح به تدوین برنامه ای جامع جهت پیشگری و کاهش نرخ جرایم مذبور اقدام نماید. هر چند اجرای چنین برنامه های پیشگیرانه ای و مطالعه تاثیرات آن جهت اصلاحات بعدی در جای خود  از اهمیت برخوردار می باشد» .(حسینی نژاد،1389)

در نوشتار حاضر به مطالعه راهکار های موثر در امر پیشگیری از جرم در میان نیروهای مسلح با محوریت سازمان قضایی در حوزه های مختلف نظامی و انتظامی بپردازیم .

 مقدمه

«امنیت نیاز اولیه آدمی می باشد که در زندگی انسانها حساسیت خاصی دارد و انسانها می کوشند بطریقی امنیت خود را تأمین کنند. جامعه انسانی در دوران جدید به علت پیچیدگی، شتاب، تکثر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش ها و چالشهای اجتماعی را بصورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند. در نظر داشتن شأن و جایگاه امنیت در زندگی اجتماعی و کارکرد آن در سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنحو فزاینده ای در حال رشد می باشد و میزان حضور و تاثیر این پدیده در جامعه و سطح بهره مندی شهروندان از این امنیت که حق مهمی در زندگی اجتماعی آنان می باشد، معیار عمده برای ارزیابی سطح توسعه یافتگی جوامع بشری به شمار می آید».(ستوده،1376)

امنیت عمومی بعنوان مقوله ای فراگیر و پیش شرط در هر نوع برنامه ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جایگاهی برجسته دارد.مقوله امنیت , وسعتی به قدمت تاریخ بشر دارد. یکی از مهمترین علت های اصلی پیدایش شهرها، دستیابی به امنیت بوده می باشد. لذا حکومتهای کوچک محلی که ترس از فروپاشی داشته اند جای خود را به حکومتهای متمرکز پر قدرت داده اند. «علت وجودی یک حکومت ایجاد امنیت می باشد که هدف اصلی آنرا تشکیل می دهد. بخش مهمی از ارتباط جامعه با متولیان حفظ امنیت عمومی در گرو افزایش آگاهیهای شهروندی و ایجاد یک فرهنگ پویا و ملی در جهت اعتماد جامعه به مسئولین مربوطه می باشد . به همین خاطر تاکید بر مسائلی زیرا آموزش، تبلیغات مثبت و اعتماد سازی که مستلزم زمان میباشد، امری ضروری و واجب می باشد. همچنانکه در مورادی از قبیل توسعه اقتصادی و سیاسی نیاز به مشارکت مردم اصل می باشد. در حوزه امنیت عمومی هم دولتمردان بایستی به این امر توجه وافر داشته و توجه خود را بر این موضوع معطوف دارند که از حداکثر ظرفیت امنیتی مردم و نهادهای عمومی کشور بهره گیری نموده، تا ضمن کاهش هزینه های امنیتی, مردم با احساس مسئولیت بیشتری در این امر مشارکت کرده و بتدریج بعنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه گردد».(صادقی،1384)

اصولاً امنیت و احساس امنیت در یک جامعه مستلزم همکاری و هماهنگی بین تمام ارگانهایی می باشد که در حد و اندازه خویش می توانند در تدابیر امنیت ملی یا اجتماعی تاثیرگذار باشند.با در نظر داشتن تحولات سریع جوامع در زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی, اقتصادی و علمی ، روشهای مدرن و نوینی هم برای تحقق نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات زندگی اجتماعی مردم ایجاد گردیده می باشد. «روشهایی که بایستی هم کارآمد و هم پاسخگوی نیازهای افراد جامعه باشد. لذا برای ارتقاء شاخصهای مختلف در نظم و امنیت عمومی بایستی دستگاههای متولی ایجاد نظم و امنیت عمومی شناخت کامل از افراد جامعه داشته باشند و بالعکس افراد جامعه شناخت کاملی از این دستگاهها و وظایف آنها، که بهترین روش برای محقق کردن این شناخت، افزایش سطح تعامل میان مردم و دستگاههای امنیتی می باشد».(سریر افراز،1388)

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 122

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان